• 080 020 137

Dina Mehanović

  • Personal Information
  • Education
  • Work Experience
  • Published Works
  • Video
Full Name Dina Mehanović
Date of Birth 27.07.1989.
E-mail dmehanovic@aubih.edu
Scientific Field Mathematics-Statistics
2004 - 2008
J.U. Gimnazija “ Meša Selimović ” Tuzla
opšti smjer
2008 - 2012
Univerzitet u Tuzli
Prirodno-matematički fakultet , Odsjek Matematika
( I ciklus studija u trajanju od četiri godine, sa ostvarenih ukupno 240 ECTS bodova )
Februar 2013 - danas
UNIVERZITET U TUZLI, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Spoljni saradnik
Septembar 2013 – juni 2014
O.Š.”Kreka”, Tuzla
nastavnik matematike (pripravnički staž)
Septembar 2013 – juni 2014
Međunarodna osnovna i srednja škola Tuzla
nastavnik/profesor matematike (nastava na engleskom jeziku)