• 080 020 137

Senaid Bolić

  • Personal Information
  • Education
  • Work Experience
  • Published Works
  • Video
Full Name Senaid Bolić
Date of Birth 10.11.1988.
E-mail sbolic@aubih.edu
Scientific Field General History
2007
Opca gimnazija Zenica
Zenica
September 2007 - June 2010
Bachelor degree - History
University of Sarajevo, Faculry of Philosophy, Department of History
Sarajevo
September 2010 - November 2012
Master degree - History
University of Sarajevo, Faculry of Philosophy, Department of History
Sarajevo
October 2017 - present
Doctoral studies
University of Sarajevo, Faculry of Philosophy, Department of History
Maj 2013 - June 2014
Currator
Zenica City Museum, Zenica
January 2015 - present
Higher education teaching professional
Gimnazija Visoko, Visoko
October 2017 - present
College / university teaching professional
American Univeristy in Bosnia and Herzegovina
Antiqui Homines Bosnae, autora Salmedina Mesihovića, u radovima Filozofskog fakulteta, broj XVI/2, u martu 2012. godine(prikaz knjige)
Olimpijske igre u antici – kondicione pripreme sportista za igre(koautor – dr. Amir Topoljak), Zbornik VI međunarodnog simpozijuma “Sport i zdravlje”, Tuzla, juni 2013. godine
Konstantinovo djetinjstvo i mladost u Meziji, i njegov stav prema kršćanstvu u tom periodu života (knjiga sa simpozijuma “Ilirske zemlje prije i poslije Milanskog edikta” objavljena na Filozofskom fakultetuuSarajevu, januar2014.godine.)
Novi nalazi iz Putovića kod Zenice, časopis Gradina, broj II, Zenica, 2013. godine
Brak, porodica i seksualnost u grčkom i rimskom društvu, uz poseban osvrt na neke kultove u Dalmaciji, Zbornik sa BIHERIT konferencije, Ljubljana, novembar, 2014. godine
Bosna i Hercegovina 1878. – 1991. i Zenica 1878. – 1991,( dio knjige “Historija fotografije u BiH i Zenici”, koautor Murat Jašarević)
Numizmatička zbirka Muzeja grada Zenice (historijat, organizacija i perspektive), u toku objavljivanje III broja časopisa Gradina
Politički život u Zenici 1990 - 1991. prema pisanju “Naše Riječi”, Zbornik radova sa naučnog skupa “Bosna i Hercegovina u socijalističkoj Jugoslaviji, od Ustava 1946. do referenduma o nezavisnosti 1992”, Zbornik objavljen u Mostaru , novembar 2017