• 080 020 137
  • AMBASSADOR HALDUN KOç

U okviru promocije devete generacije diplomanata i magistranata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini, koja se održala u Vijećnici, Sarajevo, predsjednik AUBiH-a Denis Prcić je ambasadora Koča odlikovao nagradom za liderstvo (Leadership Award) zbog doprinosa koje je uložio u smislu jačanja odnosa između Turske i BiH. Pored profesora univerziteta, promociji je prisustvovalo nekoliko stotina gostiju i članova porodica, kao i visokih zvanica, uključujući prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu i ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini Halduna Koča.