• 080 020 137

Azur Ramić

  • Personal Information
  • Education
  • Work Experience
  • Published Works
  • Video
Full Name Azur Ramić
Date of Birth  
E-mail aramic@aubih.edu
Scientific Field Economics and Business
2008 - 2013
Bachelor Ekonomije
Ekonomski fakultet,
Univerzitet u Tuzli
2015
Marketing Menadžer/ stručni saradnik za PR
IPAK - Mladost gradi budućnost, Tuzla
2015
Community manager za Twitter i LinkedIn društvene mreže
Bey Designs, LLC - New York
2015
Menadžer time freelancera i grafički dizajner
NewSource# - freelance tim
2014
Referent za kontrolu i praćenje ugovora (pripravnički)
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Tuzla
2008
Član Upravnog odbora FTZ - volonterski angažman
Fondacija tuzlanske zajednice, Tuzla
2007
Trener za edukaciju polaznika Omladinske Banke - volonterski angažman
Fondacija tuzlanske zajednice, Tuzla
2006
Predsjednik odbora Omladinske banke Tuzla - volonterski angažman
Fondacija tuzlanske zajednice, Tuzla