• 080 020 137
Professor PhD

Matej Živković

  • Personal Information
  • Education
  • Work Experience
  • Published Works
  • Video
Full Name Matej Živković
Date of Birth  
E-mail mzivkovic@aubih.edu
Scientific Field Economics and Business

PhD in Economics

University of “Josip Juraj Strossmayer”

Faculty of Economics

Osijek, Coratia

Master of Science in Economics

University of “Josip Juraj Strossmayer”

Faculty of Economics

Osijek, Croatia

Graduated in Economics

University of Mostar

Faculty of Economics

Key positions (industry)

Securities and Exchage commision of B&H commisioner

Office of president/vise president of Federation

B&H

• Advisor for public relations

• Advisor for economic policy

• Advisor for economy and finance

Teaching

• Management

• International Policy Economy Marketing

• Competitiveness of Nations, Industries and Firms

“Kolektivno investiranje u funkciji razvoja financijskih tržišta – uloga institucija kontraktualne (ugovorene) štednje”, u “Financije i računovodstvo u funkciji gospodarskog rasta BiH”, II. Međunarodni simpozij, Zbornik radova, FIRCON Mostar 2007, str. 185-205 
“Zaštita klijenata na financijskim tržištima s posebnim osvrtom na male ulagatelje EU de lege lata - BiH de lege ferenda” u “Ekonomska politika Hrvatske 2011.” Zbornik radova sa 18. tradicionalnog savjetovanja održanog u Opatiji 10. do 12. studenoga 2010. godine. Inžinjerski biro, Zagreb.
“Nacionalna konkurentnost kao preduvjet razvoja poduzentništva”, u “Bosnien und Herzegowina und die Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert: Soziale Verantwortung in Globalisierten Märkten -Bosna i Hercegovina i socijalna tržišna ekonomija u 21. vijeku: socijalna odgovornost na globalizovanom tržištu”, Međunarodni simpozij, Goethe institut Sarajevo, BERG- Verlag, Bamberg 2007.str. 187-201
“Mirovinska refoma i njezine implikacije na tržište kapitala”, u “Novosti u međunarodnim standardima, zakonodavstvu I praksi Bosne I Hercegovine”, VII. Međunarodni seminar, Korporativno upravljanje, Dubrovnik, 06-07.12.2007. Zbornik radova i izlaganja, Revicon, Sarajevo, travanj, 2008. str. 129-14
The Meaning of Macromarketing in Transition Processes, suautorstvo sa Meler, M. u “Rethinking Marketing in a Global Economy“, Proceedings of the 34th Annual Macromarketing Seminar, Macromarketing Society Inc. & University of Agder, Kristiansand, Norway, June 4-7, 2009, pp. 147159.
Globalna financijska kriza i investicijski fondovi u FBiH” u “Finansijska i računovodstvena profesija u funkciji prevazilaženja ekonomske krize”, Dvanaesti međunarodni simpozij, Zbornik radova, Udruženje- Udruga računovođa i revizora Fedeacije Bosne i Hercegovine, 2009. str. 179-199 
Regulacijske potrebe i mogućnosti na financijskim tržištima s osvrtom na tržište kapitala u Federaciji BiH u “Međunarodni standardi u sektoru financija i računovodstva vs. nacionalna praksa”, IV. Međunarodni simpozij, Zbornik radova, FIRCON, Mostar, rujan 2009. str. 283-301 
“Regulacija sukoba interesa u financijskim institucijama” u “Institucionalni okvir irealne pretpostavke za reformu financijskog sustava BiH sukladno standardima (zahtjevima) Europske komisije”, V Međunarodni simpozij, Zbornik radova FIRCON, Mostar, 2010., str.  239-255 
„Značaj i potreba izdavanja municipalnih obveznica”, u “Ubrzane reforme u funkciji održivog razvoja”, Zbornik radova sa 12. Međunarodnog simpozija, Revicon, Sarajevo, svibanj, 2011. 
Mirovinska reforma u funkciji razvoja nacionalne konkurentnosti Bosne i Hercegovine u “Konkurentnost i evropski put Bosne i Hercegovine”, IX. Međunarodni simpozij, , Neum, 29- 31.05.2008., Zbornik radova, Revicon, Sarajevo, svibanj, 2008. str. 567-587