• 080 020 137

Adi Džamajlija

  • Personal Information
  • Education
  • Work Experience
  • Published Works
  • Video
Full Name Adi Džamajlija
Date of Birth 21.10.1987.
E-mail adzamajlija@aubih.edu
Scientific Field General Law
2011 - 2014
Magistar prava
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Teorijsko - pravni smjer
2006 - 2010
Bachelor prava
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Decembar 2011 - Decembar 2012
Pripravnički staž u Općini Novi Grad Sarajevo
Februar 2015 - Juli 2015
Viši asistent
Američki Univerzitet u Sarajevu