• 080 020 137
Professor phD

Ljupka Petrevska

  • Personal Information
  • Education
  • Work Experience
  • Published Works
  • Video
Full Name Ljupka Petrevska
Date of Birth  
E-mail  
Scientific Field General Law
2013
Doktor pravnih nauka
Internacionalni Univerzitet u Brčkom
Pravni fakultet
2011
Položen pravosudni ispit
2008
Kurs za Notara
2002 - 2007
Diplomirani pravnik
Pravni Fakultet
Univerzitet u Beogradu
2007
Certifikat za obavljanje menjačkih poslova
2006
Kurs za poslovnog sekretara
2005
Kurs Unapređenje transporta i trgovine u Jugoistočnoj Evropi
1998 - 2002
Gimnazija “Ivo Lola Ribar”
Društveno - jezički smijer
Sremska Mitrovica
2000
Pravnik
„Brankom –špedicija“ D.O.O.
Sremska Mitrovica
2006
Praksa u četvrtom opštinskom sudu
Beograd
2007
Pripravnik
Advokatska kancelarija Dragan I. Brajer
2008
Volonter
Treći opštinski sud