• 080 020 137

Milan Milošević

  • Personal Information
  • Education
  • Work Experience
  • Published Works
  • Video
Full Name Milan Milošević
Date of Birth 23.01.1958.
E-mail  
Scientific Field General Law
1981.
Diplomirao
Pravni fakultet
Niš
1985
Specijalizacija iz krivičnopravne oblasti
Pravni fakultet
Niš
1988
Magistar
Pravni fakultet
Niš
2005
redovni profesor
Kriminalističko-policijska akademija
Beograd
2010
redovni profesor
Privredna akademija
Novi Sad
2006 - 2010
rukovodilac projekta
naučno-istraživački projekt
Kriminalističko-policijska akademija
2011 - 2014
istraživač u kategoriji A-1
naučni projekt
Institut za uporedno pravo
2009
Imenovan za tehničkog eksperta Akreditacionog tijela Srbije
oblast društvene bezbjednosti - privatnog obezbjeđenja
Sudski vještak
oblast privatnog obezbjeđenja
Počev od 1980. godine do danas, objavio je u zemlji i inostranstvu četiri udžbenika (tri osnovna i jedan pomoćni), deset monografija, pet studija i tri zbirke propisa sa objašnjenjima i napomenama. Objavio je, samostalno ili u koautorstvu, i veliki broj drugih naučnih i stručnih radova na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku