• 080 020 137
  • SPEAKERS
23. May 17
OSBiH prezentacija

U utorak 23. maja, u prostorijama Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini održana je prezentacija vojnog poziva u Oružane snage BiH. Zanimljivu interaktivnu prezentaciju studentima su održali brigadir Edin Bajramović, stručni savjetnik za profesionalno vojno obrazovanje i obuku u Ministarstvu odbrane BiH, te potporučnik Benjamin Sačak, pripadnik Oružanih snaga BiH.

"U sklopu priprema za objavu petog konkursa za prijem oficira u Oružane snage Bosne i Hercegovine, održali smo prezentacija vojnog poziva. Prezentacija je realizirana kao planska aktivnost radne grupe ministrice Ministarstva odbrane BiH u sklopu realizacije Akcionog plana promocije i afirmacije vojnog poziva. Prezentaciju su održali brigadir Edin Bajramović, Stručni savjetnik za profesionalno vojno obrazovanje i obuku u Ministarstvu odbrane BIH, te potporučnik Sačak Benjamin, pripadnik Oružanih snaga BiH. Studenti AUBiH su dolaskom u velikom broju, te postavljenim brojnim pitanjima, pokazali veliki interes za vojni poziv i karijeru oficira.", poručio je nakon prezentacije brigadir Edin Bajramović.

Potporučnik Benjamin Sačak diplomirao je na Američkom univerzitetu u BiH 2014. godine. Svoja iskustva nakon pristupanja OSBiH podijelio je sa studentima, te objasnio proces pristupanja OSBiH.
Studentima su predstavljene sve potrebne informacije o tome kako izvršiti prijavu i pristupiti testiranju za Oružane snage BiH, kao i prednosti ovog profesionalnog poziva.

Opširnije informacije dostupne su na zvaničnim internet stranicama Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, kao i putem društvenih mreža.

  1. Ministarstvo odbrane BiH / Ministry of Defence of BiH
  2. Postani oficir OSBiH - Oružane snage Bosne i Hercegovine