• 080 020 137
  • MEDIA
25. May 18
International Syposium

Udruženje plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga u Bosni i Hercegovini, čiji je predsjednik Prof. Reuf Karabeg, u Sarajevu je protekli vikend organiziralo Internacionalni simpozijum, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Federacije BiH i Grada Sarajeva.

Tema simpozijuma je bila Estetska, funkcionalna, rekonstruktivna hirurgija nosa i hirurško uljepšavanje nosa.

Dva funkcionalno-estetska operativna zahvata nosa urađena su 18. maja u operacionoj sali poliklinike ,,Karabeg", uz video prijenos do kongresne dvorane, uz kontinuiranu interakciju s timom u operacionoj sali. Operativne zahvate putem videolinka pratile su kolege iz susjednih država, ali i svijeta, uz mogućnost aktivnog involviranja. Tehničku podršku videoprijenosa omogućio je Američki Univerzitet u BiH.